2018

1. Смагулова, М. Балалар әдебиетінің бүгінгі мәселелері кітапханашы көзімен [Мәтін] / М. Смагулова  // Жалын. - 2018. - №1-2. – 33-35 б.

2017

1.Қалиева , Қ. ЭКСПО туралы не білеміз, не білдік?! [Мәтін] / Қ. Қалиева // Ұлан. - 2017. - 31 қаңтар. – 2 б.

2.«Ән салсаң, Әсеттей сал әсемдетіп» - қазақтың ақыны, әнші-композиторы Әсет Найманбайұлының туғанына 150 жыл толуына орай [Электрондық ресурс]: жаңалықтар «Шарайна» //   «5 канал»  телеарнасы.-2017.-16 ақпан.

3.«Ән салсаң, Әсеттей сал әсемдетіп» - қазақтың ақыны, әнші-композиторы Әсет Найманбайұлының туғанына 150 жыл толуына орай [Электрондық ресурс] :  жаңалықтар //  Бірінші Қарағанды телеарнасы.-2017.-16 ақпан.

4.Қалиева, Қ. География білімпаздары [Электрондық ресурс] / Қ.Қалиева // www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2017.- 21 ақпан.

5.Әлиман, Ж. Әйгілі Әсет Найманбаевтың домбырасы табылды [Электрондық ресурс]/Ж.Әлиман//www.baq.kz.-2017.-21 ақпан.

6.Әлиман , Ж. Әсеттің домбырасы табылды [Текст] : ақын, әнші, сазгер Әсет Найманбайұлының туғанына - 150 жыл / Ж. Әлиман // Орталық Қазақстан. - 2017. - 21 ақпан. - С. 6.

7. Подгайнова, М. Н. Читаем книги, выбираем лучшие [Текст] / М. Н. Подгайнова // Алтын арай. - 2017. - № 3. - С. 7.

8. Подгайнова, М. Н. Читаем книги, выбираем лучшие [Текст] / М. Н. Подгайнова // Дружные ребята. - 2017. – 21 марта. - С. 11.

9. Подгайнова, М. Н. Книги года [Текст] / М. Н. Подгайнова // Индустриальная Караганда. - 2017. – 30 марта. - С. 3.

2016

1. Библиотечный Аяз Ата [Текст] // Индустриальная Караганда.- 2016.- 16 января.- С.6.

2. Библиотечный Аяз Ата [Электронный ресурс] // inkaraganda.kz.- 2016.- 16 января.

 3. Қалиева, Қ. Абай мектебінің оқытушысы [Электрондық ресурс] / Қ.Қалиева // www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2016.- 24 ақпан.

4. Қалиева, Қ. Туған жерім - жүрегімде [Электрондық ресурс] / Қ.Қалиева // www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2016.- 4 наурыз.

5. Қалиева, Қ. Дала дауылпазы, дархан дарын [Электрондық ресурс] / Қ.Қалиева // www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2016.- 4 наурыз.

6. Жусупова, С. Современный библиотекарь глазами молодых [Электронный ресурс] / С. Жусупова  //

    www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2016.- 10 марта.

7. Кучаева, Е. Детям о Независимости (к 25-летию Независимости РК) [Электронный ресурс] / Е.Кучаева //

     www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2016.- 17 марта.

8. Жусупова, С. Современный библиотекарь глазами молодых [Текст] / С. Жусупова // Интеллект kz. - 2016.- № 3.- С. 6.

9. Кучаева, Е. Детям о Независимости [Текст] / Е.Кучаева // Дружные ребята .- 2016.-29 марта.- С. 2.

10. Реалити-шоу «Три товарища» [Электронный ресурс] // Новое телевидение.- 2016.- 4 апреля.- 11.00 час.

11. И костюм, и мысли, и душа [Текст] // Индустриальная Караганда. -2016.-7 апреля.- С. 10.

12. Қалиева, Қ. Балалар бағының бағбаны [Мәтін] / Қ.Қалиева // Орталық Қазақстан.- 2016.-21 сәуір.- 5 б.

13. Қалиева, Қ. Балалалр бағының бағбаны [Электрондық ресурс] / Қ. Қалиева // www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2016.- 21 сәуір.

14. Кучаева, Е. Детям о Независимости [Текст] / Е.Кучаева // Алтын арай .- 2016.- № 4.- С 3.

15. Қалиева, Қ. Балалалр бағының бағбаны [Мәтін] / Қ. Қалиева // intellektkz.kz.- 2016.- № 5.- 7 б.

16. Инжевская, Н. "Елімнің бақытын тербеткен - Тәуелсіздік" [Текст] / Н. Инжевская // Вектор Инфорум. - 2016. - № 3. - С. 28.

17. Құмарханова, К. Кітапқа толы - "Көк сандық" [Мәтін ] / К. Құмарханова // Орталық Қазақстан. - 2016. - 26 мамыр. – 8 б.

18. Морозова, Н. Встречи в "Книжкином доме" [Текст] / Н. Морозова // Индустриальная Караганда. - 2016. - 24 мая. - С. 6.

19. Кучаева, Е. Международный день защиты детей [Электронный ресурс] / Е. Кучаева // www.intellektkz.kz/bibliotekar. -

2016. - 3 июня.

20. Жусупова, С. Ж. Семинар "Инновационное развитие детских библиотек Карагандинской области" [Электронный ресурс] /С. Ж. Жусупова.- // http://www.intellektkz.kz/main.- 2016.- 6 июня.

21. Қалиева , Қ. Еселі еңбек - ел ертеңінің кепілі [Электрондық ресурс] / Қ. Қалиева // www.intellektkz.kz/bibliotekar. - 2016. - 15 июня.

22.  «Менің елім – Мәңгілік ел» [Мәтін ] // Вектор Инфорум. - 2016. - № 5. - С. 23.

23.  Кучаева, Е.  «Менің елім – Мәңгілік ел» международный день защиты детей [Текст] / Е. Кучаева // Алтын арай .-2016.-

№ 6.- С.1.

24. Инжевская, Н. Солнечные улыбки [Текст] / Н. Инжевская  // Индустриальная Караганда. - 2016. - 21 июня. - С. 8.

25. Инжевская, Н.Солнечные улыбки [Электронный ресурс] / Н.Инжевская  //  http: //www.inkaraganda.kz. – 2016. -21 июля.

26.  Жусупова, С. Ж. "Инновационное развитие детских библиотек Карагандинской области" [Текст] / С. Ж. Жусупова //

Вектор Инфорум.- 2016. - 22 июня.- С.28-29.

26.  Жусупова, С. Ж. "Инновационное развитие детских библиотек Карагандинской области" [Текст] / С. Ж. Жусупова //

Вектор Инфорум.- 2016. - № 6. - С. 28-29.

27. Елдің ертеңін тәрбиелейді [Мәтін] // Орталық Қазақстан. - 2016. - 27 тамыз. – 6 б.

28.Читаем с удовольствием [Электронный ресурс] // http: // www.intellektkz.kz/bibliotekar.  - 2016 .- 31 августа.

29.Лето с книжкой [Электронный ресурс] // http: //www.intellektkz.kz/bibliotekar.  - 2016 .- 2 сентября.

30. Читаем с удовольствием [Текст] // Дружные ребята .- 2016.-13 сентября.- С. 2.

31. Кучаева, Е. Выбор профессии - выбор будущего [Электронный ресурс] / Е. Кучаева //  www.intellektkz.kz/ bibliotekar.- 2016.- 16 сентября.

32. Қалиева , Қ. Жырын тыңда Дулаттың [Электрондық ресурс] / Қ. Қалиева . // www.intellektkz.kz/ bibliotekar.- 2016.- 19 сентября.

33. Лето с книжкой [Текст] // Дружные ребята. - 2016. - 13 сентября. - С. 16.

34. Кучаева, Е. Родной язык - наследие веков [Электронный ресурс] / Е. Кучаева //  www.intellektkz.kz/ bibliotekar.- 2016.- 23 сентября.

35. Кучаева, Е. Выбор профессии - выбор будущего [Текст] / Е. Кучаева // Дружные ребята. - 2016. - 27 сентября. - С. 9.

36. Кучаева, Е. Поэзия онлайн [Текст] / Е. Кучаева  // Индустриальная Караганда. - 2016. - 29 сентября. - С. 3.

37. Кучаева, Е. Родной язык - наследие веков [Текст] / Е. Кучаева // Дружные ребята. - 2016.- 4 октября.- С. 7.

38. Кучаева, Е. Учиться у Маршака [Электронный ресурс] / Е. Кучаева //  www.intellektkz.kz/ bibliotekar.- 2016.- 27 октября.

39. Кучаева, Е. Даланың дара ұстазы [Электронный ресурс] / Е. Кучаева //  www.intellektkz.kz/ bibliotekar.- 2016.- 15 ноября.

40. Кучаева, Е. Давайте, дети, учиться [Текст] / Е. Кучаева // Дружные ребята. - 2016. - 22 ноября. - С. 9.

41. Строкова, А. О самом главном [Текст] / А. Строкова // Индустриальная Караганда. - 2016. - 15 декабря. - С. 6.

2015

1. Жайлыбаева, Н. Жана жыл [Электрондық ресурс]  / Н. Жайлыбаева // ortalyk-kaz.kz.- 2015.- 4 қаңтар.

2. Джайлыбаева, Н. Страна приключений [Текст] / Н. Джайлыбаева // Индустриальная Караганда.- 2015.- 10 января.- С. 8.

3. Жайлыбаева. Н. Біртуар перзент [Электрондық ресурс] / Н. Жайлыбаева // ortalyk-kaz.kz.- 2015.- 13 қаңтар.- 3 б.

4. Қалиева, Қ. Көшбашы болуға үйренейік [Электрондық ресурс] / Қ. Қалиева //ortalyk-kaz.kz.- 2015.- 13 қаңтар.- 5 б.

5. Инжевская Н. Сокол из Казгурта [Электронный ресурс] / Н. Инжевская // art.gazeta.kz. - 2015. - 25 февраля.

6. Инжевская, Н. Далекая и близкая победа [Электронный ресурс] / Н. Инжевкая // art.gazeta.kz . - 3 марта. 

7. Инжевская, Н. Весенние конкурсы [Электронный ресурс] /  Н. Инжевкая // art.gazeta.kz . - 16 марта.

8. Победное кимоно [Текст] //  Индустриальная Караганда. -  2015. – 11 апреля. – С.8.

9. Асланұлы, Т. Ұлы Жеңіске арналады [Электрондық ресурс] / Т. Асланұлы  // ortalyk-kaz.kz. – 2015. – 16 сәуір. – 7 б

10. Қайыржан, Г. Сарғайса да соғыстың ақ парағы... [Мәтін] / Г. Қайыржан //Орталық Қазақстан.- 2015.- 7 мамыр.- 9 б.

11. Қалиева, Қ. Тәттімбеттің алтын домбырасы [Мәтін] / Қ.Қалиева // Орталық Қазақстан.- 2015.-13 маусым.- 6 б. 

12. Реалити-шоу «Три товарища» [Электронный ресурс] // Новое телевидение.- 2015.- 1 июля.- 10.00 час.

13. Инжевская, Н. Книжное дело Караганды [Электронный ресурс] / Н. Инжевская // art.gazeta.kz.- 2015.- 13 июля.

14. Жүсіпова, С. «Жыл кітапханашысы – 2015» [Текст] / С. Жүсіпова // Интеллектkz.- 2015.- № 10.- С.8.

15. Моос, О. Библиотекарь – это не скучно! [Текст] / О. Моос // Индустриальная Караганда.- 2015.- 15 октября.- С.6.

16. Моос, О. Библиотекарь – это не скучно! [Электронный ресурс] / О. Моос // inkaraganda.kz. - 2015.- 15 октября.

17. Морозова, Н. Слово через века [Текст] / Н. Морозова // Индустриальная Караганда.- 2015.- 24 ноября.- С.6.

18. Морозова, Н. Слово через века [Электронный ресурс]/ Н. Морозова // inkaraganda.kz.- 2015.- 24 ноября.

19. Жүсіпова, С. «Жыл кітапханашысы – 2015» [Мәтін] / С. Жүсіпова // Орталық Қазақстан.- 2015.- 26 қараша.- 3 б.

20. Жүсіпова, С. «Жыл кітапханашысы – 2015» [Электрондық ресурс] / С. Жүсіпова // ortalyk-kaz.kz.- 2015.- 26 қараша.

2014

1. Төлетаева, М. Жазушы оқушылармен кездесті[Мәтін] / М.Төлетаева // Орталық Қазақстан.- 2014. – 21 қантар.-  6 б.

2. Жусупова, С. Любимому городу посвящается [Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 12 ақпан. – С.1.

3. Жусупова, С.Олимпийская викторина[Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 12 ақпан. – С.1.

4. Калиева, К. Аққан жұлдыз жарығы[Мәтін] / К.Калиева// Алтын арай. – 2014. – 12 ақпан. – 1 б.

5. Жусупова, С.Менің Елімнің мақсатты.Планы моей страны[Мәтін] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 17 ақпан. – 1б.

6. Калиева, К. Аққан жұлдыз жарығы[Мәтін] / К.Калиева // Орталық Қазақстан.- 2014.- 18 ақпан.- 1 б.

7. Калиева, К.Жолдау – басты бағдар, тура жол[Мәтін] / К.Калиева //Алтын арай. – 2014. – 19 ақпан. – 1 б.

8. Калиева, К.Қазақ киносының қара нары[Мәтін] / К.Калиева // Алтын арай. – 2014. – 24 ақпан. – 1 б.

9. Жусупова, С.Нет - наркотикам! [Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 26 ақпан. – С.5.

10. Жусупова, С. Любимому городу посвящается :Қарағандыға – 80 жыл[Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 3 наурыз – С.3.

11. Жусупова, С.Послание Президента народу Казахстана[Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 3 наурыз – С.3.

12 .Жусупова, С. Книжкина неделя - радость  и веселье: Халықаралық балалар кітабы күніне[Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 31 наурыз – С.1.

13. Кучаева, Е. Проблемы детского чтения:Беседа о детской литературе[Текст] / Е.Кучаева.//Радио «TERRA». Передача «Зеленая волна» реалити-шоу «Слово и дело» ;on-lIne показ на ТV «Новое телевидение».- 2014.- 4 апреля.

14. Неделя детской книги в областной детской библиотеке имени Абая: Новости сюжет // ТV Қазақстан-Қарағанды . – 2014 .-  2 апреля.

15. Жусупова, С. Книжкина неделя - радость  и веселье: Мақала[Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. - 31 марта.- С.1.


Всего просмотров: 10784
Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.

agilshinsha

alma

qwerty

 

bannerennnng

книги юбиляры eng

anonse

240118

100-kz

We at social networks:

large-4bb371ad446b9130e646679e875d9203 1758930-facebookicon1c clipart-bouton-3d-mail-message-web-free-gratuit-1560x1477 vk3-2

News archive

August 2018
MoTuWeThFrSaSu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

 

logo ru

 

Стратегия 2050Управление культуры КарагандыОфициальный сайт президента Государственные символы РКОфициальный сайт премьер-министра РКminkАкимат города Караганды e02032018095400.gov.kz1