2018

1. Смагулова, М. Балалар әдебиетінің бүгінгі мәселелері кітапханашы көзімен [Мәтін] / М. Смагулова  // Жалын. - 2018. - №1-2. – 33-35 б.

2017

1.Қалиева , Қ. ЭКСПО туралы не білеміз, не білдік?! [Мәтін] / Қ. Қалиева // Ұлан. - 2017. - 31 қаңтар. – 2 б.

2.«Ән салсаң, Әсеттей сал әсемдетіп» - қазақтың ақыны, әнші-композиторы Әсет Найманбайұлының туғанына 150 жыл толуына орай [Электрондық ресурс]: жаңалықтар «Шарайна» //   «5 канал»  телеарнасы.-2017.-16 ақпан.

3.«Ән салсаң, Әсеттей сал әсемдетіп» - қазақтың ақыны, әнші-композиторы Әсет Найманбайұлының туғанына 150 жыл толуына орай [Электрондық ресурс] :  жаңалықтар //  Бірінші Қарағанды телеарнасы.-2017.-16 ақпан.

4.Қалиева, Қ. География білімпаздары [Электрондық ресурс] / Қ.Қалиева // www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2017.- 21 ақпан.

5.Әлиман, Ж. Әйгілі Әсет Найманбаевтың домбырасы табылды [Электрондық ресурс]/Ж.Әлиман//www.baq.kz.-2017.-21 ақпан.

6.Әлиман , Ж. Әсеттің домбырасы табылды [Текст] : ақын, әнші, сазгер Әсет Найманбайұлының туғанына - 150 жыл / Ж. Әлиман // Орталық Қазақстан. - 2017. - 21 ақпан. - С. 6.

7. Подгайнова, М. Н. Читаем книги, выбираем лучшие [Текст] / М. Н. Подгайнова // Алтын арай. - 2017. - № 3. - С. 7.

8. Подгайнова, М. Н. Читаем книги, выбираем лучшие [Текст] / М. Н. Подгайнова // Дружные ребята. - 2017. – 21 марта. - С. 11.

9. Подгайнова, М. Н. Книги года [Текст] / М. Н. Подгайнова // Индустриальная Караганда. - 2017. – 30 марта. - С. 3.

2016

1. Библиотечный Аяз Ата [Текст] // Индустриальная Караганда.- 2016.- 16 января.- С.6.

2. Библиотечный Аяз Ата [Электронный ресурс] // inkaraganda.kz.- 2016.- 16 января.

 3. Қалиева, Қ. Абай мектебінің оқытушысы [Электрондық ресурс] / Қ.Қалиева // www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2016.- 24 ақпан.

4. Қалиева, Қ. Туған жерім - жүрегімде [Электрондық ресурс] / Қ.Қалиева // www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2016.- 4 наурыз.

5. Қалиева, Қ. Дала дауылпазы, дархан дарын [Электрондық ресурс] / Қ.Қалиева // www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2016.- 4 наурыз.

6. Жусупова, С. Современный библиотекарь глазами молодых [Электронный ресурс] / С. Жусупова  //

    www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2016.- 10 марта.

7. Кучаева, Е. Детям о Независимости (к 25-летию Независимости РК) [Электронный ресурс] / Е.Кучаева //

     www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2016.- 17 марта.

8. Жусупова, С. Современный библиотекарь глазами молодых [Текст] / С. Жусупова // Интеллект kz. - 2016.- № 3.- С. 6.

9. Кучаева, Е. Детям о Независимости [Текст] / Е.Кучаева // Дружные ребята .- 2016.-29 марта.- С. 2.

10. Реалити-шоу «Три товарища» [Электронный ресурс] // Новое телевидение.- 2016.- 4 апреля.- 11.00 час.

11. И костюм, и мысли, и душа [Текст] // Индустриальная Караганда. -2016.-7 апреля.- С. 10.

12. Қалиева, Қ. Балалар бағының бағбаны [Мәтін] / Қ.Қалиева // Орталық Қазақстан.- 2016.-21 сәуір.- 5 б.

13. Қалиева, Қ. Балалалр бағының бағбаны [Электрондық ресурс] / Қ. Қалиева // www.intellektkz.kz/bibliotekar.- 2016.- 21 сәуір.

14. Кучаева, Е. Детям о Независимости [Текст] / Е.Кучаева // Алтын арай .- 2016.- № 4.- С 3.

15. Қалиева, Қ. Балалалр бағының бағбаны [Мәтін] / Қ. Қалиева // intellektkz.kz.- 2016.- № 5.- 7 б.

16. Инжевская, Н. "Елімнің бақытын тербеткен - Тәуелсіздік" [Текст] / Н. Инжевская // Вектор Инфорум. - 2016. - № 3. - С. 28.

17. Құмарханова, К. Кітапқа толы - "Көк сандық" [Мәтін ] / К. Құмарханова // Орталық Қазақстан. - 2016. - 26 мамыр. – 8 б.

18. Морозова, Н. Встречи в "Книжкином доме" [Текст] / Н. Морозова // Индустриальная Караганда. - 2016. - 24 мая. - С. 6.

19. Кучаева, Е. Международный день защиты детей [Электронный ресурс] / Е. Кучаева // www.intellektkz.kz/bibliotekar. -

2016. - 3 июня.

20. Жусупова, С. Ж. Семинар "Инновационное развитие детских библиотек Карагандинской области" [Электронный ресурс] /С. Ж. Жусупова.- // http://www.intellektkz.kz/main.- 2016.- 6 июня.

21. Қалиева , Қ. Еселі еңбек - ел ертеңінің кепілі [Электрондық ресурс] / Қ. Қалиева // www.intellektkz.kz/bibliotekar. - 2016. - 15 июня.

22.  «Менің елім – Мәңгілік ел» [Мәтін ] // Вектор Инфорум. - 2016. - № 5. - С. 23.

23.  Кучаева, Е.  «Менің елім – Мәңгілік ел» международный день защиты детей [Текст] / Е. Кучаева // Алтын арай .-2016.-

№ 6.- С.1.

24. Инжевская, Н. Солнечные улыбки [Текст] / Н. Инжевская  // Индустриальная Караганда. - 2016. - 21 июня. - С. 8.

25. Инжевская, Н.Солнечные улыбки [Электронный ресурс] / Н.Инжевская  //  http: //www.inkaraganda.kz. – 2016. -21 июля.

26.  Жусупова, С. Ж. "Инновационное развитие детских библиотек Карагандинской области" [Текст] / С. Ж. Жусупова //

Вектор Инфорум.- 2016. - 22 июня.- С.28-29.

26.  Жусупова, С. Ж. "Инновационное развитие детских библиотек Карагандинской области" [Текст] / С. Ж. Жусупова //

Вектор Инфорум.- 2016. - № 6. - С. 28-29.

27. Елдің ертеңін тәрбиелейді [Мәтін] // Орталық Қазақстан. - 2016. - 27 тамыз. – 6 б.

28.Читаем с удовольствием [Электронный ресурс] // http: // www.intellektkz.kz/bibliotekar.  - 2016 .- 31 августа.

29.Лето с книжкой [Электронный ресурс] // http: //www.intellektkz.kz/bibliotekar.  - 2016 .- 2 сентября.

30. Читаем с удовольствием [Текст] // Дружные ребята .- 2016.-13 сентября.- С. 2.

31. Кучаева, Е. Выбор профессии - выбор будущего [Электронный ресурс] / Е. Кучаева //  www.intellektkz.kz/ bibliotekar.- 2016.- 16 сентября.

32. Қалиева , Қ. Жырын тыңда Дулаттың [Электрондық ресурс] / Қ. Қалиева . // www.intellektkz.kz/ bibliotekar.- 2016.- 19 сентября.

33. Лето с книжкой [Текст] // Дружные ребята. - 2016. - 13 сентября. - С. 16.

34. Кучаева, Е. Родной язык - наследие веков [Электронный ресурс] / Е. Кучаева //  www.intellektkz.kz/ bibliotekar.- 2016.- 23 сентября.

35. Кучаева, Е. Выбор профессии - выбор будущего [Текст] / Е. Кучаева // Дружные ребята. - 2016. - 27 сентября. - С. 9.

36. Кучаева, Е. Поэзия онлайн [Текст] / Е. Кучаева  // Индустриальная Караганда. - 2016. - 29 сентября. - С. 3.

37. Кучаева, Е. Родной язык - наследие веков [Текст] / Е. Кучаева // Дружные ребята. - 2016.- 4 октября.- С. 7.

38. Кучаева, Е. Учиться у Маршака [Электронный ресурс] / Е. Кучаева //  www.intellektkz.kz/ bibliotekar.- 2016.- 27 октября.

39. Кучаева, Е. Даланың дара ұстазы [Электронный ресурс] / Е. Кучаева //  www.intellektkz.kz/ bibliotekar.- 2016.- 15 ноября.

40. Кучаева, Е. Давайте, дети, учиться [Текст] / Е. Кучаева // Дружные ребята. - 2016. - 22 ноября. - С. 9.

41. Строкова, А. О самом главном [Текст] / А. Строкова // Индустриальная Караганда. - 2016. - 15 декабря. - С. 6.

2015

1. Жайлыбаева, Н. Жана жыл [Электрондық ресурс]  / Н. Жайлыбаева // ortalyk-kaz.kz.- 2015.- 4 қаңтар.

2. Джайлыбаева, Н. Страна приключений [Текст] / Н. Джайлыбаева // Индустриальная Караганда.- 2015.- 10 января.- С. 8.

3. Жайлыбаева. Н. Біртуар перзент [Электрондық ресурс] / Н. Жайлыбаева // ortalyk-kaz.kz.- 2015.- 13 қаңтар.- 3 б.

4. Қалиева, Қ. Көшбашы болуға үйренейік [Электрондық ресурс] / Қ. Қалиева //ortalyk-kaz.kz.- 2015.- 13 қаңтар.- 5 б.

5. Инжевская Н. Сокол из Казгурта [Электронный ресурс] / Н. Инжевская // art.gazeta.kz. - 2015. - 25 февраля.

6. Инжевская, Н. Далекая и близкая победа [Электронный ресурс] / Н. Инжевкая // art.gazeta.kz . - 3 марта. 

7. Инжевская, Н. Весенние конкурсы [Электронный ресурс] /  Н. Инжевкая // art.gazeta.kz . - 16 марта.

8. Победное кимоно [Текст] //  Индустриальная Караганда. -  2015. – 11 апреля. – С.8.

9. Асланұлы, Т. Ұлы Жеңіске арналады [Электрондық ресурс] / Т. Асланұлы  // ortalyk-kaz.kz. – 2015. – 16 сәуір. – 7 б

10. Қайыржан, Г. Сарғайса да соғыстың ақ парағы... [Мәтін] / Г. Қайыржан //Орталық Қазақстан.- 2015.- 7 мамыр.- 9 б.

11. Қалиева, Қ. Тәттімбеттің алтын домбырасы [Мәтін] / Қ.Қалиева // Орталық Қазақстан.- 2015.-13 маусым.- 6 б. 

12. Реалити-шоу «Три товарища» [Электронный ресурс] // Новое телевидение.- 2015.- 1 июля.- 10.00 час.

13. Инжевская, Н. Книжное дело Караганды [Электронный ресурс] / Н. Инжевская // art.gazeta.kz.- 2015.- 13 июля.

14. Жүсіпова, С. «Жыл кітапханашысы – 2015» [Текст] / С. Жүсіпова // Интеллектkz.- 2015.- № 10.- С.8.

15. Моос, О. Библиотекарь – это не скучно! [Текст] / О. Моос // Индустриальная Караганда.- 2015.- 15 октября.- С.6.

16. Моос, О. Библиотекарь – это не скучно! [Электронный ресурс] / О. Моос // inkaraganda.kz. - 2015.- 15 октября.

17. Морозова, Н. Слово через века [Текст] / Н. Морозова // Индустриальная Караганда.- 2015.- 24 ноября.- С.6.

18. Морозова, Н. Слово через века [Электронный ресурс]/ Н. Морозова // inkaraganda.kz.- 2015.- 24 ноября.

19. Жүсіпова, С. «Жыл кітапханашысы – 2015» [Мәтін] / С. Жүсіпова // Орталық Қазақстан.- 2015.- 26 қараша.- 3 б.

20. Жүсіпова, С. «Жыл кітапханашысы – 2015» [Электрондық ресурс] / С. Жүсіпова // ortalyk-kaz.kz.- 2015.- 26 қараша.

2014

1. Төлетаева, М. Жазушы оқушылармен кездесті[Мәтін] / М.Төлетаева // Орталық Қазақстан.- 2014. – 21 қантар.-  6 б.

2. Жусупова, С. Любимому городу посвящается [Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 12 ақпан. – С.1.

3. Жусупова, С.Олимпийская викторина[Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 12 ақпан. – С.1.

4. Калиева, К. Аққан жұлдыз жарығы[Мәтін] / К.Калиева// Алтын арай. – 2014. – 12 ақпан. – 1 б.

5. Жусупова, С.Менің Елімнің мақсатты.Планы моей страны[Мәтін] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 17 ақпан. – 1б.

6. Калиева, К. Аққан жұлдыз жарығы[Мәтін] / К.Калиева // Орталық Қазақстан.- 2014.- 18 ақпан.- 1 б.

7. Калиева, К.Жолдау – басты бағдар, тура жол[Мәтін] / К.Калиева //Алтын арай. – 2014. – 19 ақпан. – 1 б.

8. Калиева, К.Қазақ киносының қара нары[Мәтін] / К.Калиева // Алтын арай. – 2014. – 24 ақпан. – 1 б.

9. Жусупова, С.Нет - наркотикам! [Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 26 ақпан. – С.5.

10. Жусупова, С. Любимому городу посвящается :Қарағандыға – 80 жыл[Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 3 наурыз – С.3.

11. Жусупова, С.Послание Президента народу Казахстана[Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 3 наурыз – С.3.

12 .Жусупова, С. Книжкина неделя - радость  и веселье: Халықаралық балалар кітабы күніне[Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. – 31 наурыз – С.1.

13. Кучаева, Е. Проблемы детского чтения:Беседа о детской литературе[Текст] / Е.Кучаева.//Радио «TERRA». Передача «Зеленая волна» реалити-шоу «Слово и дело» ;on-lIne показ на ТV «Новое телевидение».- 2014.- 4 апреля.

14. Неделя детской книги в областной детской библиотеке имени Абая: Новости сюжет // ТV Қазақстан-Қарағанды . – 2014 .-  2 апреля.

15. Жусупова, С. Книжкина неделя - радость  и веселье: Мақала[Текст] / С.Жусупова // Алтын арай. – 2014. - 31 марта.- С.1.


Всего просмотров: 15619

agilshinsha

alma

anniversary books2019

anonse

240118

100-kz

We at social networks:

large-4bb371ad446b9130e646679e875d9203 1758930-facebookicon1c clipart-bouton-3d-mail-message-web-free-gratuit-1560x1477 vk3-2

News archive

January 2020
MoTuWeThFrSaSu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

 

logo ru

 

logo kazakh russian Управление культуры КарагандыОфициальный сайт президента Государственные символы РКОфициальный сайт премьер-министра РКminkАкимат города Караганды e02032018095400.gov.kz1