Мырзахметов, Мекемтас. Абайтану тарихы [Мәтін] / М. Мырзахметов. - Алматы : Ана тілі, 1994. - 192 б. - (Абай тағылымы).

Белгілі абайтанушы, филология ғылымының докторы Мекемтас Мырзахмет дайындап отырған бұл кітапта ұлы Абай мұрасы, оның зерттелуі туралы жазылған құнды деректер мен архив қазыналары егжей-тегжейлі екшелеп, Абайтану тарихының қалыптасу жағдайы сала-салаға бөлініп баяндалған. Бір ғасырдай уақытта ақын мұрасын танып, бағалау жолындағы жетістіктеріміз бен кемшіліктеріміз бүгінгі күн тұрғысынан таразыланады.
Бұл кітап қазақтың ұлы ақыны, ойшылы, данышпаны Абай Құнанбайұлының туғанына 150 жыл толуына орай жарияланып отыр.

           Мұқанов, Сәбит. Жарық жұлдыз [Мәтін] / С. Мұқанов. - Алматы : Санат, 1995. - 272 б.

       Қазақ әдебиетінің іргетасын қалаушылардың бірі Сәбит Мұқанов (1900-1974) кемеңгер ақын Абай Құнанбаев туралы көлемді монаграфия, бірнеше зерттеу еңбектер жазған. Жинаққа солардың таңдаулары енгізілді. Жазушы Абайтану мәселеріне, ақынның ата-тегіне, өмірі мен дүниеге көзқарасына, поэтикалық шеберлігіне тоқталады.
Кітап студенттерге, көпшілік оқырмандарға арналған.