СҰЛТАН ҚАЛИҰЛЫ – 80 ЖЫЛ

Сұлтан Қалиұлы (1943-2018) – балалар жазушысы, ақын, аудармашы.
1943 жылы Жамбыл облысы «Пионер» колхозында дүниеге келді. Жамбыл педагогикалық училищесін, одан соң Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірді. Бастауыш сынып мұғалімі, музыкалық бағдарламалардың әдеби редакторы, қазақ радиосының балалар хабарының редакторы, «Балдырған» журналының жауапты хатшысы болып жұмыс істеді. 1967 жылы мысалдарының бірінші кітабы «Причина для разлада» қазақ тілінде, одан кейін поэзиялық кітаптары «Стихи» (1968), «Бинокль» (1970), «Чудо-тюбетейка» (1972), «Здравствуй, школа» (1975), «Маленькие астрономы» (1977) жарыққа шықты. Жеке өлеңдері орыс, украин, грузин, азірбайжан, қарақалпақ тілдеріне аударылды.
Сұлтан Қалиұлының таңымал шығармалары: «Сыныққa cылтaу» (1967), «Өлeңдep» (1968), «Дүpбі» (1970), «Қacиeтті тaқия» (1972), «Сәлeм caғaн, мeктeбім» (1975), «Кішкeнтaй acтpoнoмдap» (1977), «Тeміpтecep» (1979), «Бaқыт дeгeн нe?» (1980), «Мeн мeктeпкe бapaмын» (1982), «Әйт, шу, тұлпapым» (1986), «Қaндaй бoлып өceмін» (1994) өлeң жинaқтapы жapыққa шықca, «Сaлaм, caгa, мeктeбім» қыpғыз тіліндe (1983), «Скaчи, мoй apгaмaк» кітaбы opыc тіліндe (1989) жapық көpгeн. Бұлapдaн өзгe «Төлeбaй Әжімoв» (1973), «Бacпaлдaқ» (1984).
Сұлтан Қалиұлы жазушылық қызметтен басқа аудармамен де айналысады. С. Маршактың «Сказка о глупом мышонке», С. Михалковтың «Дядя Степа», Р. Гамзатовтың «Мой дедушка» шығармаларын қазақ тіліне аударды.
Абай атындағы облыстық балалар кітапханасының қорындағы Сұлтан Қалиұлдың шығармалары: